ILP Abogados Directorio es el servicio de Law&Trends para buscar abogados

LawAndTrends“Vaig haver de vendre el meu pis amb pèrdues i em van fer pagar l’impost de plusvàlua. Ho puc reclamar?”

En els darrers anys molta gent s’ha trobat amb la necessitat d’haver de vendre el pis amb pèrdues o sense guanys i tot i així, els Ajuntaments han exigit el pagament de l’anomenat Impost de plusvàlua (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana http://www.tributs.cat/ca/tributs/locals/plusvalues/ ) però el  Tribunal Constitucional mitjançant Sentència de data 11 de maig de 2017 va declarar nul·la la plusvàlua municipal en aquells supòsits en què  l’immoble s’ha venut per un preu igual o inferior al seu preu d’adquisició.

D’aquesta manera, aquelles persones que hagin pagat la plusvàlua tot i no haver-se produït guanys en el moment de la transmissió de l’immoble, poden sol·licitar la devolució de l’impost indegudament abonat.LEER NOTICIA COMPLETA.No hay comentarios.


Hacer un comentario

He leido y acepto los términos legales y la política de privacidad